Uczniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

Świętość wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia i kultury danej epoki. W rzeczywistości świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich, tak samo jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej, tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot.

(Orędzie na XIII Światowe Dni Młodzieży, 30.11.1997 r.)

Jako pokolenie Jana Pawła II, jesteśmy w szczególny sposób winni naszym dzieciom przekazywanie Jego nauczania. W poniedziałek – 15 czerwca – z okazji I rocznicy kanonizacji Jana Pawła II, która miała miejsce 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie, w Zespole Szkół w Korczynie odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II. Uczniowie kl. IIIc, pod kierunkiem s. Anny Maciny, zaprezentowali piękny montaż słowno- muzyczny pt. "Z Wadowic do nieba".

W przedstawieniu wykorzystano wierszowane teksty z książki Ewy Stadtmuller oraz bardzo wymowne piosenki o Janie Pawle II. Cały występ został zilustrowany prezentacją multimedialną autorstwa p. Wandy Florek – wychowawczyni kl. IIIc. Widowisko wspominające św. Jana Pawła II było piękne, szczere i wzruszające. Uczniowie przypomnieli, że każdy z ludzi jest wezwany do świętości, a Jan Paweł II swoim życiem udowodnił, że istnieje świętość przeżywana w codzienności, w wielkich i małych rzeczach, w cierpieniu i w pokorze, i że świętość jest możliwa dla każdego.

Maksymiliana Polakowska

Zdjęcia: Maksymiliana Polakowska