Pasowanie na czytelnika w bibliotece ZS w Korczynie

Do tradycji Szkoły Podstawowej w Korczynie należy uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. 4 lutego 2013 r. pierwszoklasiści po raz pierwszy odwiedzili bibliotekę. Zarówno bibliotekarze jak i inni nauczyciele dołożyli wszelkich starań, aby biblioteka kojarzyła się z miejscem bezpiecznym, radosnym, wręcz magicznym, chętnie i często odwiedzanym, gdzie wszyscy są mile widziani.

Po powitaniu uczniowie obejrzeli przygotowaną przez starszych kolegów z klasy VI a pod kierunkiem Jacka Zycha i Ewy Sikory oraz bibliotekarzy inscenizację: Bajkowy świat. Odbyły się również konkursy dotyczące znajomości bajek, w których dzieci wykazały się ogromną wiedzą na ten temat, a najlepsi otrzymali słodkie "nagrody". Następnie uczniowie złożyli przyrzeczenie czytelnika, zobowiązujące ich do szanowania książek. Ceremonii pasowania - poprzez dotknięcie ramienia ucznia książką - dokonał dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie Artur Stodolak. W krótkim wystąpieniu podkreślił, jak ogromną rolę w życiu człowieka odgrywa czytanie książek. Aby to wydarzenie pozostało na długo w pamięci, pierwszoklasiści otrzymali - przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy - dyplomy i zakładki tematyczne. Na zakończenie wizyty w bibliotece uczniowie umówili się na spotkanie w ramach lekcji bibliotecznej, a uwieńczeniem spotkania była możliwość wypożyczenia przez chętnych pierwszych książek. Od czasu pasowania pierwszoklasiści stanowią największy procent wypożyczających.

Oby ten zapał im nie minął!

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie

Tags: biblioteka