Pasowanie na czytelnika w bibliotece ZS w Korczynie

W dniu 26 stycznia 2012 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Korczynie odbyło się pasowanie najmłodszych uczniów na czytelników. Młodzi adepci sztuki czytania już we wrześniu, nie znając jeszcze wszystkich liter, interesowali się możliwością wypożyczania książek.

Po powitaniu uczniowie obejrzeli inscenizację "Będę szanować książki" przygotowaną przez starszych kolegów z klasy Va oraz członków Kółka Teatralnego prowadzonego przez pana Jacka Zycha. Przedstawienie przyniosło dzieciom wiele radości i dostarczyło informacji o książkach. Aktorzy zostali nagrodzeni przez pierwszoklasistów gromkimi oklaskami. Następnie dzieci z klas pierwszych złożyły przyrzeczenie czytelnika, zobowiązujące je do czytania i szanowania książek. Pasowania - poprzez dotknięcie ramienia ucznia książką - dokonał dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie Artur Stodolak.

Aby to wydarzenie pozostawiło wyraźny ślad wizyty w bibliotece, pierwszoklasiści otrzymali - przygotowane przez nauczycieli: Alicję Pudło i Jerzego Wojnara zakładki tematyczne. Na zakończenie ceremonii uczniowie umówili się na spotkanie w ramach lekcji bibliotecznej, której uwieńczeniem była możliwość wypożyczenia przez chętnych pierwszych książek. Uśmiechnięte buzie pierwszaków były najlepszym dowodem na to, że uroczystość pozostanie na długo w ich pamięci, a wiedza zdobyta w ten sposób na pewno zaowocuje wypożyczaniem wielu ciekawych pozycji książkowych.

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie

Tags: biblioteka