Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I - VII

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I - VII

Spotkania uczniów z wychowawcami klas I – VII odbędą się 26. czerwca (piątek) 2020 r. według załączonego harmonogramu.

Oddziały A, D – świetlica szkolna – główne wejście do szkoły,
oddziały B, E – duża sala gimnastyczna – wejście przy dużej sali gimnastycznej,
oddziały C, F – mała sala gimnastyczna – wejście przy małej sali gimnastycznej.

 Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Klasy

godzina

I (pierwsze) a, b, c

800 

II (drugie) a, b, c

900

III (trzecie) a, b, c

1000

IV (czwarte) a, b, c

1100

V (piąte) a, b, c

1200

VI (szóste) a, b, c

1300

VI (szóste) d, e, f

1400

VII (siódme) a, b, c

1500

Uczniowie klas I – VII nie oddają kluczy do szafek – pozostawiają je na przyszły rok szkolny.

Podczas spotkania z wychowawcami obowiązują maseczki.

Na zakończenie roku szkolnego szkoła nie zapewnia uczniom transportu.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły