Próbny egzamin ósmoklasisty w zdalnym nauczaniu

W związku z planowanym przeprowadzeniem próbnego egzaminu ósmoklasisty w formie zdalnej, Szkoła Podstawowa w Korczynie udostępnia zbiór zaleceń i opis procedur do zastosowania. Tekst został przygotowany m.in. na podstawie informacji dostępnych na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Próbny egzamin ósmoklasisty (zdalne nauczanie)
30 marca – 1 kwietnia 2020 r.

Przystąpienie do próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne i przeprowadzane jest w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Nauczyciele nie wystawią ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Terminarz próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne

 

Organizacja i przebieg egzaminu próbnego – zalecenia i sugestie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Korczynie i ich rodziców:

 1. Przygotowanie sprzętu komputerowego i miejsca pracy ucznia:
  1. Sugerujemy sprawdzenie działania sprzętu komputerowego i zaktualizowanie oprogramowania (system operacyjny, przeglądarka internetowa)
  2. Prosimy rodziców o zapewnienie warunków niezakłóconej i nieprzerwanej pracy uczniów.
  3. Proponujemy otworzenie strony cke.gov.pl lub oke.krakow.pl 10-15 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu - w wyznaczonym czasie odświeżamy stronę ikoną w przeglądarce lub klawiszem F5.
  4. W razie problemów z otworzeniem / odświeżeniem strony zalecamy odczekać kilka minut i ponownie podjąć próbę załadowania strony. Opóźnienie w rozpoczęciu egzaminu próbnego nie będzie miało żadnych konsekwencji.
 2. Przebieg zdalnego egzaminu próbnego:
  1. Kolejne etapy egzaminu próbnego rozpoczynamy zgodnie z harmonogramem CKE/ OKE
  2. Po otworzeniu strony z arkuszami egzaminacyjnymi postępujemy dokładnie według instrukcji zamieszczonej na stronie CKE/OKE.
  3. Sposób zapisu rozwiązań zadań w czasie egzaminu pozostaje do wyboru przez ucznia, np.
   • w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
   • korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie - po wydrukowaniu);
   • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
  4. Praca nad arkuszem powinna być samodzielna, bez konsultacji z domownikami, kolegami w połączeniu on-line, bez korzystania z podręczników itp.
  5. Pracę z arkuszem egzaminacyjnym kończymy zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE/OKE.
 3. Przygotowanie i przekazanie rozwiązań – niezwłocznie po zakończeniu egzaminu:
  1. Niezależnie od wybranego sposobu zapisu rozwiązań w czasie trwania egzaminu, uczeń powinien przygotować plik komputerowy w celu przekazania do recenzji i oceny.
  2. Sugerowane formaty pliku komputerowego: .odt (OpenDocument), .doc/docx (Microsoft Word) lub plik tekstowy .txt bez formatowania (np. Notatnik Windows)
  3. W pierwszym wierszu dokumentu umieszczamy nazwisko i imię ucznia oraz kod ucznia (np. Kowalski Jan D06)
  4. W oddzielnych, numerowanych wierszach (numeracja ręczna, nie automatyczna) umieszczamy rozwiązania kolejnych zadań.
  5. Gotowy plik zapisujemy pod nazwą wg schematu: egzamin - Kowalski Jan D06 (w Dokumentach lub na Pulpicie).
  6. Zapisany plik przesyłamy do nauczycieli, uczących przedmiotów egzaminacyjnych wklasach ósmych, korzystając z systemu e-dziennika. Po zalogowaniu w dzienniku elektronicznym wybieramy: Poczta > Nowa wiadomość > Wybierz z kontaktów (nauczyciela uczącego przedmiotu egzaminacyjnego) > Dodaj załącznik (wybieramy zapisany plik z rozwiązaniami). Po wypełnieniu pozostałych pól formularza > Wyślij.