• Start
 • Wychowanie do życie w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie - informacje

Informacje na temat zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie" w kl. IV – VIII

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w oparciu o Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas IV - VIII szkoły podstawowej "Wędrując ku dorosłości" autorstwa Teresy Król.

Na realizację zajęć w poszczególnych klasach IV -VIII przeznaczonych jest 14 godzin, w tym: 9 spotkań wspólnych i po 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostają z tematyką zajęć, celami, formami i metodami pracy, oczekiwaniami nauczyciela i przewidywanymi osiągnięciami.

Specyfika zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie" polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, dużym stopniu zaangażowania emocjonalnego. Zajęcia nie podlegają typowej szkolnej ocenie. Zajęcia nie mają też wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły (informacja na świadectwie: uczeń – uczestniczył w zajęciach). Uczestnikom zajęć należy się gratyfikacja (pozytywna uwaga z zachowania) za:

 • pracę na lekcji,
 • zaangażowanie,
 • współpracę w grupie,
 • pomysłowość, wyszukiwanie i porządkowanie informacji, wnioskowanie itp.

Cele ogólne:

 • Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
 • Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
 • Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
 • Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
 • Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
 • Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

 Tematyka zajęć realizowanych w ramach wychowania do życia w rodzinie:

W KLASIE IV

Lekcja 1 Wspólnota domu, serca i myśli, czyli o funkcjach rodziny.
Lekcja 2 Witaj w domu, czyli funkcje prokreacyjna i opiekuńcza.
Lekcja 3 Zasady i normy, czyli funkcje wychowawcza socjalizacyjna.
Lekcja 4 Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna.
Lekcja 5 Beztroskie chwile w rodzinie, czyli funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna.
Lekcja 6 Człowiek istota płciowa.
Lekcja 7 Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 8 Przekazywanie życia (dla grupy chłopców).
Lekcja 9 U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 10 U progu dojrzewania (dla grupy chłopców).
Lekcja 11 Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 12 Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców).
Lekcja 13 Intymność (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 14 Intymność (dla grupy chłopców).
Lekcja 15 Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 15 Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców).
Lekcja 17 Koleżeństwo.
Lekcja 18 Dobre wychowanie.
Lekcja 19 Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

W KLASIE V

Lekcja 1 Gdzie dom, tam serce twoje.
Lekcja 2 Rodzina – moje okno na świat.
Lekcja 3 Emocje i uczucia.
Lekcja 4 Porozmawiajmy.
Lekcja 5 Święta coraz bliżej.
Lekcja 6 Zaplanuj odpoczynek.
Lekcja 7 Mądry wybór w świecie gier.
Lekcja 8 Uprzejmość i uczynność.
Lekcja 9 Poszukiwany: przyjaciel.
Lekcja 10 Moje ciało (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 11 Moje ciało (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 12 Dojrzewam (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 13 Dojrzewam (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 14 Dbam o higienę (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 15 Dbam o higienę (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 16 Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 17 Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 18 Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 19 Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy chłopców).

W KLASIE VI

Lekcja 1 Z rodziny się nie wyrasta.
Lekcja 2 Rodzinne wychowanie.
Lekcja 3 Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.
Lekcja 4 Sztuka rozmowy.
Lekcja 5 Gdy trudno się porozumieć.
Lekcja 6 O presji rówieśniczej.
Lekcja 7 Zarządzanie sobą (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 8 Zarządzanie sobą (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 9 Mój styl to zdrowie (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 10 Mój styl to zdrowie (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 11 Dojrzewam do kobiecości (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 12 Dojrzewam do męskości (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 13 Mam swoją godność (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 14 Mam swoją godność (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 15 Media – wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.
Lekcja 16 Stalking, hejting, cyberprzemoc  (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 17 Stalking, hejting, cyberprzemoc (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 18 Jak mogę ci pomóc?
Lekcja 19 Czasami pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania.

W KLASIE VII

Lekcja 1 Rozwój człowieka.
Lekcja 2 Dojrzałość, to znaczy..
Lekcja 3 Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 4 Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy chłopców).
Lekcja 5 Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 5 Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy chłopców).
Lekcja 7 Pierwsze uczucia.
Lekcja 8 Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 9 Przekazywanie życia (dla grupy chłopców).
Lekcja 10 Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 11 Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców).
Lekcja 12 Czas oczekiwania.
Lekcja 13 Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt).
Lekcja 14 Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy chłopców).
Lekcja 15 Komunikacja w rodzinie.
Lekcja 16 Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
Lekcja 17 Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne.
Lekcja 18 Uzależnienia behawioralne.
Lekcja 19 Ludzie drogowskazy.

W KLASIE VIII

Lekcja 1 Budowanie relacji międzyosobowych.
Lekcja 2 Na początek: zakochanie.
Lekcja 3 O etapach i rodzajach miłości.
Lekcja 4 Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt). 
Lekcja 5 Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 6 Seksualność człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 7 Seksualność człowieka (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 8 Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 9 Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 10 Choroby przenoszone drogą płciową.
Lekcja 11 AIDS i profilaktyka.
Lekcja 12 Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 13 Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 14 Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy dziewcząt).
Lekcja 15 Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy chłopców).
Lekcja 16 Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka.
Lekcja 17 Inicjacja seksualna. Czy warto czekać? 
Lekcja 18 Dojrzałość do małżeństwa.
Lekcja 19 Wobec choroby, cierpienia i śmierci.