• Start
  • Szkolny zestaw podręczników

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2023/2024

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII 

obowiązujący w Szkole Podstawowej
im. Aleksandra Fredry w Korczynie
w roku szkolnym 2023/2024

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

Klasa I

Tytuł podręcznika:  Bóg naszym ojcem
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa II 

Tytuł podręcznika:  Bóg daje nam Jezusa
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa III 

Tytuł podręcznika:  Jezus przychodzi do nas
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa IV

Tytuł podręcznika:  Chcę żyć z Jezusem
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa V 

Tytuł podręcznika:  Bóg poszukuje człowieka
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa VI 

Tytuł podręcznika:  Jezus Chrystus nas zbawia
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa VII 

Tytuł podręcznika: Bóg wskazuje nam drogę
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin


Klasa VIII 

Tytuł podręcznika:  Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin