Ważna informacja!

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁAT ZA POSIŁKI

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłat

za obiady w stołówce szkolnej i dożywianie z terenu gminy

prosimy o niedokonywanie wpłat za posiłki na miesiąc KWIECIEŃ.

Informacja dotycząca nowego sposobu płatności:

nowy numer konta, kwota (pomniejszona o odpisy za MARZEC)

zostanie przekazana poprzez dziennik elektroniczny

w ostatnim tygodniu marca.