Podział godzin - Szkoła Podstawowa - klasy 3 abc

Szkoła Podstawowa - klasy III abc
 
poniedziałek
  III a III b III c
1 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes. (121)
2 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes. (121)
3 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes (121)
4 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) religia (121)
5 religia (13) edukacja wczes. (117) j. angielski
6 - - -
7 - - -
8 - - -
 
wtorek
  III a III b III c
1 j. angielski (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes (121)
2 zaj. komp. (4) edukacja wczes. (117) edukacja wczes (121)
3 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) j. angielski (121)
4 edukacja wczes. (13) j. angielski (117) edukacja wczes (121)
5 edukacja wczes. (13) zaj. komp. (227) edukacja wczes (121)
6 - - -
7 - - -
8 - - -
 
środa
  III a III b III c
1 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes (121)
2 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes (121)
3 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes (121)
4 religia (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes. (121)
5 - - - (121)
6 - - -
7 - - -
8 - - -
 
czwartek
  III a III b III c
1 edukacja wczes. (13) religia (117) edukacja wczes (121)
2 edukacja wczes. (13) j. angielski (117) edukacja wczes. (121)
3 j. angielski (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes (121)
4 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes. (121)
5 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) zaj. komp. (227)
6 - - -
7 - - -
8 - - -
 
piątek
  III a III b III c
1 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes (121)
2 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) religia (121)
3 edukacja wczes. (13) edukacja wczes. (117) edukacja wczes (121)
4 edukacja wczes. (13) religia (117) edukacja wczes. (121)
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -