Podział godzin - Szkoła Podstawowa - klasy 2 abc

Szkoła Podstawowa - klasy II abc
 
poniedziałek
  II a II b II c
1 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
2 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
3 edukacja wczes. (112) religia (122) edukacja wczes. (113)
4 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
5 j. angielski (135) - religia (113)
6 - - -
7 - - -
8 - - -
 
wtorek
  II a II b II c
1 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
2 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
3 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
4 edukacja wczes. (112) zaj. komputer. (227) edukacja wczes. (113)
5 - - zaj. komputer. (227)
6 - - -
7 - - -
8 - - -
 
środa
  II a II b II c
1 religia (112) edukacja wczes. (122) j. angielski (113)
2 j. angielski (135) edukacja wczes. (122) religia (113)
3 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
4 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
5 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
6 - - -
7 - - -
8 - - -
 
czwartek
  II a II b II c
1 edukacja wczes. (112) edukacja wczes (122) edukacja wczes. (113)
2 zaj. komputer. (227) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
3 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
4 edukacja wczes. (112) edukacja wczes. (122) edukacja wczes. (113)
5 - j. angielski (135) -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
 
piątek
  II a II b II c
1 edukacja wczes. religia (122) edukacja wczes.
2 edukacja wczes. j. angielski (135) edukacja wczes.
3 edukacja wczes. edukacja wczes. (122) j. angielski
4 edukacja wczes. edukacja wczes. (122) edukacja wczes.
5 religia edukacja wczes. (122) -
6 - - -
7 - - -
8 - - -