XIII Gminny Konkurs Matematyczny Czar Par

Dnia 6 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyła się XIII edycja Gminnego Konkursu "Matematyczny Czar Par", którego celem było ukazanie dzieciom, że umiejętności, które zdobywają na lekcjach matematyki, ułatwiają  życie we współczesnym świecie. Problemy sformułowane w postaci gier i zabaw ukazują matematykę nie jako trudny szkolny przedmiot, ale dziedzinę nauki, która jest obecna w życiu codziennym.

Uczniowie ze szkół podstawowych z Komborni, Krasnej, Węglówki i Korczyny rozwiązywali matematyczne zadania podzielone na pięć kategorii: zadania o oszczędzaniu, mosty, matematyczny kogel – mogel, quiz komputerowy, eliminatka.

Przed rozpoczęciem rozgrywek konkursowych, uczniowie klasy IV a Szkoły Podstawowej w  Korczynie, pod opieką pani Anny Grzesik i Magdaleny Korony, przedstawili scenkę o oszczędzaniu w SKO.

Następnie uczestnicy konkursu przystąpili do matematycznych zmagań.  Rozwiązywali zadania w parach, na czas, a punkty na bieżąco wpisywane były do tabeli zbiorczej, dzięki czemu zawodnicy mogli kontrolować swoje wyniki. Pomimo wielu emocji atmosfera konkursu była miła i radosna.

Laureatami tegorocznej edycji "Matematycznego Czaru Par" zostali: w kategorii klas czwartych: Laura Chodak i Aleksandra Wilk z SP w Korczynie, a w kategorii klas piątych: Jakub Prajsnar i Filip Pelczar z SP w Korczynie.

W kategorii klas czwartych na II miejscu uplasowali się: Laura Czapor i Grzegorz Zych z SP w Komborni,  a na III miejscu Zuzanna Malinowska i Paulina Rymarz z SP w Komborni.

W kategorii klas piątych II miejsce zdobyli: Michał Półchłopek i Rafał Wołtosz z SP w Korczynie, a III miejsce Anna Gargasz i Julia Hawrot  z SP w Komborni.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni.

Organizatorzy dziękują tym, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu imprezy.

Szczególne podziękowania należą się także sponsorom: Janowi Zychowi - wójtowi gminy Korczyna, Radzie Rodziców z SP w Korczynie  oraz F.H.U. „Plus – Bis”, dzięki którym możliwe było zakupienie nagród i zorganizowanie poczęstunku dla dzieci.

Organizatorzy: Agata Bienia i Barbara Moskal- Puz

zdjęcie: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: konkurs, matematyka, Czar Par