VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w SP Korczyna

Dnia 28. września uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie wzięli udział w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Akcja przebiegająca pod hasłem: "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają", miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić te zaległości. Dorośli natomiast mogli się poszczycić świetną znajomością trudnych przypadków mnożenia.

 Korytarze szkolne przyozdobione zostały pięknymi plakatami. Już od rana uczniowie klas czwartych i piątych, którzy pozytywnie zdali egzamin i zostali egzaminatorami, zaangażowali się w odpytywanie starszych kolegów, pracowników szkoły, w tym także nauczycieli, ze znajomości tabliczki mnożenia. Nagrodą była naklejka i certyfikat o uzyskaniu tytułu: "Expert Tabliczki Mnożenia".

Komisje egzaminacyjne, złożone z uczniów klas szóstych, wyszły także do korczyńskich instytucji: Urzędu Gminy,  Domu Senior Wigor, Przedszkola Sióstr Służebniczek, Przedszkola Samorządowego, GOPS-u, GZEA, a także do sklepów, odpytując chętne osoby ze znajomości tabliczki mnożenia. Akcja przyniosła uczniom wiele radości i satysfakcji.

Dziękujemy wszystkim, którzy tak chętnie zaangażowali się w tą wspólną zabawę edukacyjną.

Organizatorzy lokalni: Agata Bienia, Barbara Moskal-Puz

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: matematyka, WMTDay