Sukces literacki Bartka

Szkoła Podstawowa w Korczynie włączyła się w realizację ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł:, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki. Przedsięwzięcie  miało na celu krzewienie trzeźwości oraz prozdrowotnych i prospołecznych postaw wśród polskiej młodzieży.

W ramach kampanii zorganizowano m. in. ogólnopolski konkurs literacki zatytułowany „Autoportret”.

Zadaniem młodzieży było przedstawienie swoich mocnych i słabych stron w formie oryginalnego listu motywacyjnego oraz przekonanie jury, dlaczego to właśnie ich praca powinna zostać doceniona w ww. konkursie. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń klasy III c gimnazjum  Bartosz Niemczyk.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Jolanta Michalik-Kozioł