XII Gminny Konkurs Matematyczny Czar Par

Dnia 7 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyła się już XII edycja Gminnego Konkursu Matematycznego Czar Par. W tym roku do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół: w Węglówce, Komborni,  Krasnej oraz Korczyny. Po otwarciu konkursu przez  pana Artura Stodolaka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie, głos zabrała pani Wioletta Prajzner - Sekretarz Gminy Korczyna, która życzyła wszystkim uczestnikom sukcesów i miłej zabawy. Następnie dzieci z klasy II c pod opieką wychowawczyni Jolanty Kwiatkowskiej, przedstawiły program artystyczny pt.: "Matematyka na wesoło". Tańce w pięknych folklorystycznych strojach, ludowe przyśpiewki i wesołe wierszyki wprowadziły w miły nastrój uczestników rywalizacji i zgromadzoną publiczność.

Po tym wstępie uczniowie przystąpili do konkursowych zmagań. Rozwiązywali zadania, które w tym roku podzielone były na 5 stanowisk: patyczaki, bajkowe zadania, japońskie łamigłówki, działania pisemne, zadania tekstowe. Po trzech godzinach zmagań, emocji i dobrej zabawy wyłonieni zostali zwycięzcy.

Laureatami w kategorii klas czwartych zostali Dawid Baran i Oliwia Zanik z Szkoły Podstawowej w Węglówce, a laureatami w kategorii klas piątych - Martyna Janik i Aurelia Bukowczyk z Szkoły Podstawowej w Korczynie.

W kategorii klas czwartych II miejsce zajęli: Adam Sikora i Izabela Urbanek, a trzecie miejsce - Adrian Bomba i Gabriel Czapor z Szkoły Podstawowej w Korczynie.

W kategorii klas piątych II miejsce zajęli: Maciej Płaza i Szymon Szmyd, a III miejsce - Jakub Wojnar i Natalia Bęben z Szkoły Podstawowej w Korczynie.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni.

Organizatorzy dziękują tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i sprawnego przebiegu imprezy, a także sponsorom: Wójtowi Gminy Korczyna, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie, Dyrektorowi i Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Korczynie, dzięki którym możliwe było zakupienie nagród i poczęstunku dla dzieci.

Agata Bienia
Barbara Moskal-Puz

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: konkurs, matematyka, Czar Par