Weronika Gazda laureatką konkursu matematycznego

Konkurs przedmiotowy, organizowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, odbywa się w trzech etapach:szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się uczennica klasy VII a Szkoły Podstawowej w Korczynie - Weronika Gazda.

Podczas przygotowania do konkursu uczennica z wielkim zaangażowaniem rozwiązywała zadania, pochodzące z różnych publikacji-podręczników, zbiorów zadań, czasopism, stron internetowych.

Weronika rozwiązywała zadania o podwyższonym stopniu trudności, wymagające umiejętności dostrzegania zależnościami między wielkościami matematycznymi, właściwego zinterpretowania problemu zawartego w zadaniu, umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego.

Trzeci etap konkursu odbył się 3 marca w Rzeszowie. Uczennica wykazała się pomysłowością oraz umiejętnością logicznego myślenia i zdobyła tytuł laureata tego konkursu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Agata Gazda

zdjęcie: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: konkurs, matematyka