Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2017

WMTDay

WMTDay 2017

Zespół Szkół w Korczynie
Korczyna 22.09.2017

Szanowni Rodzice,

nasza szkoła uczestniczy w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

 Program:

25-28.09.2017. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.

29.09.2017. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

• Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.

Na przykład:

6·?=54

24:?=8

?:7=6

56=7·?

63:7=?

• Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

• W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynatorzy
Lokalni:
Dyrektor:
Agata Bienia
Barbara Moskal - Puz
Artur Stodolak

Tags: matematyka, WMTDay