• Start
  • Komunikaty
  • Informacja o półkolonii w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informacja o półkolonii w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informacja o półkolonii
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

W dniach 01 – 05 lipca 2024 r. Gmina Korczyna organizuje,
w Szkole Podstawowej w Korczynie półkolonię letnią.

Do udziału w półkolonii zapraszamy uczniów klas I-III SP.

Udział dziecka w półkolonii jest bezpłatny.

Obowiązuje limit 36 uczniów.  Zgłoszenie uczestnictwa dziecka można dokonać poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły, do dnia 14.06.2024 r. Karty zapisu do pobrania w sekretariacie szkoły.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowy program  półkolonii zostanie przesłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia 28.06.2024 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania półkolonii.