Egzamin na kartę rowerową 2023/2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek (10 lat), nie później niż w dniu przeprowadzania egzaminu.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 20.05.2024 r., 
a poprawkowy egzamin teoretyczny w dniu 27.05.2024 r. 
Egzaminy zostaną przeprowadzone w sali nr 227 (pracownia komputerowa), 
wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

2

IV a

3

IV c

4

IV b

5

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu dostarczają podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ARKUSZ ZALICZEŃ (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub od nauczyciela techniki).

Odnośnik do strony z drukami szkolnymi > druki szkolne. Na stronie z drukami szkolnymi można zapoznać się z wzorem poprawnego wypełnienia arkusza. W wypadku samodzielnego wydruku wzoru dostępnego na stronie, proszę ustawić parametry wydruku tak, by zmieścił się na formacie A5.

Arkusz należy dostarczyć najpóźniej w dniu egzaminu teoretycznego tj. 20.05.2024 r. Uczeń, który nie dostarczy arkusza w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 04.06.2024 r, a poprawkowy egzamin praktyczny w dniu 11.06.2024 r., wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

2

IV a

3

IV b

4

IV c

5

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie mają możliwość przygotować się do egzaminu teoretycznego, rozwiązując testy z linku umieszczonego poniżej:

brd.edu.pl/brd2/testy

Od 13 maja 2024 do 19 maja dostępny będzie również test pod linkiem:

technikakorczyna.testportal.pl

Kod dostępu: trening

(test można rozwiązać tylko 10 razy)

Tags: karta rowerowa