Rekrutacja - informacja dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkół w Korczynie informuje, że w dniach od 14 marca do 15 kwietnia 2016 r. prowadzone są zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017.

Kartę zapisu można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze szkolnej strony internetowej (zakładka druki szkolne).

 WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZAPISU DZIECKA NALEŻY ZŁOŻYĆ
W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 W roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość utworzenia dla uczniów klasy I szkoły podstawowej:

  • oddziału sportowego, w którym, oprócz wynikających ze szkolnych planów nauczania godzin edukacji wczesnoszkolnej, będzie realizowany poszerzony o 7 godzin tygodniowo program zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie w sekretariacie szkoły najpóźniej do 15 kwietnia 2016 r. chęci nauki dzieci w tym oddziale.

  • oddziału integracyjnego, w którym wspólnie uczą się dzieci niepełnosprawne (3 do 5 osób w oddziale) z dziećmi zdrowymi (około 15 osób). Podstawowym założeniem takiego oddziału jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju, zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

Kwalifikacja dzieci niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego odbywa się na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie w sekretariacie szkoły najpóźniej do 15. kwietnia 2016 r. chęci nauki dzieci w tym oddziale.