Informacja

Informuję, że dzień 14. października (czwartek) 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Natomiast dzień 15. października (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W przypadku konieczności zapewnienia zajęć opiekuńczych w świetlicy (w godzinach od 7:00 do 16:30) w dniu 15. października (piątek) 2021 r., rodzice proszeni są o zgłoszenie takiej potrzeby w sekretariacie szkoły do 13. października (środa) 2021 r. do godziny 12:00. 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły