• Start
  • Komunikaty
  • Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Komunikat

W dniu 9. lipca 2021 r. (piątek) w sekretariacie szkoły należy indywidualnie odebrać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez OKE w Krakowie.

Zaświadczenia będą wydawane według poniższego harmonogramu:

od godz. 9:00 do godz. 10:00 – klasa VIII a,

od godz. 10:00 do godz. 11:00 – klasa VIII b,

od godz. 11:00 do godz. 12:00 – klasa VIII c.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły