Rekrutacja 2021 - informacja dla rodziców

 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju
informuję, że zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry
w Korczynie odbywają się w następujący sposób:

  1. Ze strony internetowej szkoły (zakładka: druki szkolne) pobieramy kartę zapisu do szkoły.
  2. Wypełniamy ją czytelnie i podpisujemy (oboje rodziców/ prawnych opiekunów).
  3. Kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

Zapisy dzieci do klasy pierwszej będą prowadzone
od 01. do 12. marca 2021 r.

Przydział uczniów do poszczególnych oddziałów zostanie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną.

W roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość utworzenia: 
ODDZIAŁU SPORTOWEGO, 
w którym oprócz wynikających ze szkolnych planów nauczania godzin edukacji wczesnoszkolnej, będzie realizowany poszerzony o 7 godzin tygodniowo program zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ODDZIAŁU SPORTOWEGO:
 OTWÓRZ PLIK .PDF W NOWYM OKNIE

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

 Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej odbywają się w następujący sposób:

  1. Ze strony internetowej szkoły (zakładka: druki szkolne) pobieramy kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
  2. Wypełniamy ją czytelnie i podpisujemy (oboje rodziców/ prawnych opiekunów).
  3. Kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

Termin składania kart zapisu do świetlicy szkolnej
upływa 12. marca 2021 r.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły