Informacja dotycząca noszenia maseczek

Informacja

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi punktu 10 "Procedur organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie" Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Korczynie uchwałą nr 2/2020/2021 z dnia 09. września 2020 r. podjęła decyzję - przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się - o pozostawieniu punktu 10 procedur w dotychczasowym brzmieniu: "W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek) - w trosce o zdrowie swoje i innych - zaleca się noszenie maseczek." 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły