Zmiana przerw międzylekcyjnych

Komunikat dotyczący zmian przerw międzylekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

W roku szkolnym 2020/2021 ulega zmianie czas trwania przerw międzylekcyjnych.
Jest to spowodowane koniecznością wygospodarowania czasu na posiłki, których wydawanie musi być dostosowane do reżimu sanitarnego.

Przerwy śródlekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

8:00 – 8:45 – lekcja 1

8:50 – 9:35 – lekcja 2

9:40 – 10:25 – lekcja 3

10:30 – 11:15 – lekcja 4

11:20 – 12:05 – lekcja 5

12:20 – 13:05 – lekcja 6

13:20 – 14:05 – lekcja 7

14:10 – 14:55 – lekcja 8

15:00 – 15:45 – lekcja 9

 

Obiad dla klas I - III - 12:05 - 12:20  (po piątej lekcji)

Obiad dla klas IV - VIII - 13:05 - 13:20  (po szóstej lekcji)

 

 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły