Ważna informacja dla ósmoklasistów

Ważna informacja dla ósmoklasistów

Na skrzynkę pocztową w dzienniku elektronicznym zostały przesłane indywidualne loginy i hasła do portalu https://wyniki.edu.pl,  gdzie można sprawdzić swoje wyniki po egzaminie ósmoklasisty.

Wyniki będzie można sprawdzić 31. lipca 2020 r. w godzinach podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

W tym samym dniu tj. 31. lipca 2020 r.  (piątek) w sekretariacie szkoły należy indywidualnie odebrać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez OKE w Krakowie.

Zaświadczenia będą wydawane według poniższego harmonogramu:

od godz. 9:00 do godz. 10:00 – klasa VIII a,

od godz. 10:00 do godz. 11:00 – klasa VIII b,

od godz. 11:00 do godz. 12:00 – klasa VIII c.

Po odbiór zaświadczeń należy zgłosić się w maseczce ochronnej.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły