Informacja dotycząca oddziału sportowego

Informacja dotycząca oddziału sportowego

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów do klasy I sportowej (12 wniosków)
informuję, że oddział sportowy klasy I na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie utworzony.

Wobec powyższego liczba i skład osobowy klas I na rok szkolny 2020/2021 pozostaje bez zmian.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły