Ważna informacja!

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁAT ZA POSIŁKI
W związku ze zmianą sposobu naliczania opłat
za obiady w stołówce szkolnej i dożywianie z terenu gminy
prosimy o NIEDOKONYWANIE wpłat za posiłki
na miesiąc KWIECIEŃ.

Informacja dotycząca nowego sposobu płatności:
nowy numer konta, kwota (pomniejszona o odpisy za MARZEC)
zostanie przekazana poprzez dziennik elektroniczny
w ostatnim tygodniu marca.