Wykaz zajęć pozalekcyjnych

Wykaz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
w Szkole Podstawowej w Korczynie w roku szkolnym 2019/2020

(W zajęciach przypisanych do poszczególnych klas – w miarę wolnych miejsc - mogą brać udział również chętni uczniowie z innych klas). 

LP.

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji

Dzień tygodnia

Godzina/ lekcja

1.

Zajęcia sportowe kl. VII – VIII

Janusz Lenik

Sobota

8.00-9.30

2.

Zajęcia sportowe kl. IV – VI

Hubert Wierdak

Sobota

9.30–11.00

3.

Kółko turystyczne kl. VIII

Maciej Trzemżalski

Poniedziałek

12.45-13.30

4.

Kółko turystyczne kl. VI

Maciej Trzemżalski

Poniedziałek

14.35-15.20

5.

Zajęcia rekreacyjno – taneczne IV-VIII

Agata Pilecka

Czwartek

14.30-15.15

6.

Kółko szachowe kl. VI

Tadeusz Półchłopek

Piątek

13.35-14.20

7.

Kółko szachowe kl. V

Tadeusz Półchłopek

Wtorek

13.35-14.20

8.

Kółko polonistyczne kl. VI

Tadeusz Półchłopek

Piątek

12.45-13.30

9.

Kółko fizyczne – kl. VII

Edward Wołczański

Sobota

9.30-10.15

10.

Kółko fizyczne – kl. VIII

Edward Wołczański

Sobota

8.00-9.30

11.

Kółko biologiczne – kl. VIII

Maciej Trzemżalski

Wtorek

7.00-7.45

12.

Kółko artystyczno- literackie

Dorota Jakubik – Głód

Wtorek

7.00-7.45

13.

Kółko z języka polskiego dla klas VIII

Dorota Jakubik – Głód

Czwartek

14.30-15.15

14.

Koło wolontariatu

Dorota Jakubik – Głód

Czwartek

15.20-16.05

15.

Kółko teatralne

Jacek Zych

Środa

13.40-14.25

14.30-15.15

16.

Kółko matematyczne – kl. VI

Grażyna Wącław

Wtorek

13.40-14.25

17.

Kółko matematyczne  - kl. VII

Grażyna Wącław

Wtorek

14.30-15.15

18.

Kółko języka angielskiego – kl. VI b

Sabina Mełech

Środa

12.45-13.40

19.

Kółko języka angielskiego- kl. V

Marta Malinowska

Czwartek

13.40-14.25

20.

Kółko języka niemieckiego – kl. V

Anna Barszczewska

Czwartek

13.40-14.25

21.

Kółko języka niemieckiego – kl. VII

Anna Barszczewska

Piątek

14.30-15. 15

22.

Koło wolontariatu

Ewa Sikora

Czwartek

15.20-16.05

23.

Koło wolontariatu

Alicja Pudło

Czwartek

15.20-16.05

24.

Harcerstwo

Agnieszka Kowalczyk, Janusz Paradysz

Piątek

16.00-18.00

25.

SKO

Anna Grzesik

Ostatni wtorek miesiąca

Od 12.45 / l.6, 7, 8, 9

26.

Kółko informatyczne  - kl. VII

Konrad Kuliga

Sobota (co drugi tydzień)

8.00-9.30

27.

Kółko informatyczne  - kl. VIII

Konrad Kuliga

Sobota (co drugi tydzień)

9.45-11.15

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

28.

Kółko teatralne

Paulina Biedka

Piątek

l. 5

29.

Kółko recytatorskie

Elżbieta Pałka

Czwartek

l. 5

30.

Gry i zabawy przy muzyce

Agnieszka Pelczar- Golonka

Poniedziałek

l. 5

31.

Gry i zabawy

Renata Brzezińska

Piątek

l.5

32.

Kółko muzyczne

Renata Brzezińska

Czwartek

l.5

33.

Kółko plastyczne

Wanda Florek

Czwartek

l. 5

34.

Kółko plastyczno- muzyczne

Maksymiliana Polakowska

Wtorek

l. 6

35.

Gry i zabawy z elementami muzyki

Jadwiga Pelczar

Wtorek

l. 6

36.

Kółko plastyczno- techniczne

Jadwiga Pelczar

Czwartek

l. 5

37.

Zabawy z elementami muzyki

Anna Wajda – Koper

Poniedziałek

l.5

38.

Zajęcia muzyczno - recytatorskie z elementami języka angielskiego

Anna Wajda – Koper

Czwartek

l.5

39.

Tańce i piosenki

Jolanta Kwiatkowska

Czwartek

l.5

Tags: komunikat