Rocznice wrześniowe w Szkole Podstawowej w Korczynie

Żołnierz, który zostawił ślady swojej stopy
na wszystkich niedostępnych drogach Europy,
szedł naprzód, gdy nie mogli najbardziej zajadli
i wdzierał się na szczyty, z których inni spadli

(J. Lechoń Przypowieść).

20 września 2022 roku w naszej szkole odbyła się audycja radiowa poświęcona 83. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, podczas której wspominaliśmy tragiczny dla naszego kraju wrzesień, gdy w piątkowy poranek niemieckie samoloty zbombardowały Wieluń, Gdynię, Puck czy nawet położone na tyłach Grodno. 

Już 5 maja 1939 roku w sejmowym exposé polskiego ministra Józefa Becka padły słowa  przekreślające plany Niemiec na podporządkowanie sobie Rzeczypospolitej – Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da,  W efekcie 22 sierpnia Hitler na naradzie z dowództwem wojska mówił: „ nie o zdobyciu określonego terytorium czy nowej granicy, ale o zniszczeniu wroga”. Demokratyczna Rzeczypospolitajak zawsze – znalazła się  na drodze dwóch despotyzmów, z których każdy snuł diaboliczny plan zapanowania nad światem. Podjęta przez Polaków heroiczna próba ocalenia państwowości zagrożonej szalonym sojuszem niemieckiego, narodowego socjalizmu i jego rosyjskiej mutacji – komunizmu była egzaminem dla całego naszego społeczeństwa.

Niemcy rozpoczęli wojnę z Polską, wychodząc z założenia, że terroryzowanie ludności cywilnej wywoła panikę – masową ucieczkę na Wschód – i sparaliżowanie możliwość przerzucania jednostek wojskowych na kierunki uderzenia na długiej granicy oraz z Czech i Słowacji. Sam atak był prowadzony w porozumieniu z ZSRR, bo od 3. września radiostacja radziecka z białoruskiego Mińska podawała niemieckiemu lotnictwu koordynaty nalotów na terytorium Polski, torując w ten sposób drogę nacierającym od  Prus i z południa przez Śląsk na Warszawę hitlerowskim oddziałom, które już 8. września dotarły na przedmieścia naszej stolicy. Kontratak wycofującej się z Wielkopolski armii Poznań i resztek armii Pomorze znad Bzury pokrzyżował plan wojny błyskawicznej i umożliwił wycofanie się naszym oddziałom poza ramiona niemieckiego kotła na zachód od Wisły.

Polaków zaskoczyła bezczynność zachodnich sojuszników, ale także atak ze wschodu, bo 17. września pod pretekstem obrony mniejszości polskich – Ukraińców i Białorusinów wojska ZSSR zaatakowały polską granicę – niwecząc szansę na zorganizowaną obronę na granicy z Rumunią.

Do Korczyny wojna dotarła bardzo szybko – już 1. września, startując z lotniska w słowackich Koszycach – Niemcy zbombardowali Krosno. Wkrótce oddziały niemieckiej I Dywizji Strzelców Górskich generała Ludwiga Küblera przekroczyły Karpaty na Przełęczy Grab i przez Nowy Żmigród, Wrocankę i Suchodół 8. września wkroczyły do Krosna,  by dalej przez Rymanów i Stryj dotrzeć pod Lwów. Jako uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie pamiętamy, że nauczycielem matematyki w naszej szkole był ppor. Władysław Wianecki, który we Lwowie dostał się do radzieckiej niewoli i został – tak jak inni oficerowie polscy – rozstrzelany przez NKWD, a na naszym cmentarzu jest grób żołnierzy września, którzy zginęli, osłaniając wycofujące się z Krosna polskie oddziały. 

Audycję, która przypomniała te wydarzenia, przygotowali uczniowie klasy VIIIb – Julia Paradysz, Maria Półchłopek, z kl. V b Tomasz Kwiatkowski, a z klasy V a – Hanna Gonet wspierani przez nauczycieli – Martynę Polakowską, Piotra Polakowskiego, Jacka Zycha.

Tadeusz Półchłopek