Współpraca uczniów Szkoły Podstawowej z Senior - Wigor w Korczynie

Współpraca z różnorodnymi instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów, ponieważ rozwija i pogłębia ich zainteresowania oraz angażuje w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Ponadto daje możliwość prezentowania talentów i kształtuje pozytywne postawy społeczne.

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym uczniowie klas: Vc z wychowawczynią Alicją Pudło i Ic z wychowawczynią Jolantą Kwiatkowską uczestniczyli w czterodniowych warsztatach w Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor w Korczynie. Dzieci brały udział w zajęciach zatytułowanych: Zaczarowany świat Babci i Wnuczka - warsztaty artystyczne inspirowane Wielkanocą.

Tematem przewodnim zajęć było wykonywanie przez uczniów z klasy Ic pisanek oraz wielkanocnych baranków ozdobionych naturalnymi produktami, czyli kaszą, ziarnami zbóż i pestkami. Z kolei uczniowie z klasy Vc wykonali pisanki techniką decoupage, potocznie zwaną "metodą serwetkową", a także piękne styropianowe pisanki ze sznurka, włóczki oraz bibuły.

Udział w zajęciach, oprócz zadowolenia, dał uczniom możliwość zastosowania różnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek, ale był też okazją do wymiany poglądów z przedstawicielami pokolenia dziadków, którzy z radością i uśmiechem na twarzach dzielili się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Dzięki dzieciom ze szkoły seniorzy poczuli się potrzebni i dowartościowani przez młode pokolenie.

Właśnie takie działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie dzieci w społeczeństwie i rozwijają w uczniach postawy prospołeczne. Dzieci uczą się szacunku wobec osób starszych, wrażliwości i odpowiedzialności. Udział w takich właśnie warsztatach to źródło inspiracji, wiedzy o pięknie tradycji. To przede wszystkim bardzo ciekawe doświadczenie i doskonała zabawa.

Alicja Pudło
Jolanta Kwiatkowska

zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Korczynie