Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Korczynie

W dniu 16. listopada 2018 roku odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Przystąpiło do niej:

  • 21 uczniów z klasy I a ( wychowawca E. Pałka),
  • 19 uczniów z klasy I b (wychowawca A. Pelczar- Golonka),
  • 21 uczniów z klasy I c (wychowawca W. Florek).

Uroczystość rozpoczął dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie Artur Stodolak, który szczególnie serdecznie powitał wszystkich pierwszoklasistów z wychowawczyniami, rodziców i dziadków uczniów oraz społeczność szkolną. Ponadto skierował do uczniów kilka ciepłych słów, życząc równocześnie tylko radosnych chwil przeżywanych w szkole.

Czytaj dalej

Wieczornica patriotyczna

Póki Polska żyje w nas,
Póty nie zginie!
Orzeł Biały jeszcze raz
Skrzydła rozwinie!

Rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę to wyjątkowe święto. Z tej okazji 15. listopada 2018 roku uczniowie klasy III b przygotowali dla swoich bliskich specjalny program artystyczny. Dzieci przedstawiły wierszowaną historię Polski, krótkie inscenizacje i wspólnie z rodzicami zaśpiewały kilka pieśni  żołnierskich, legionowych i patriotycznych. Scenki, wiersze i znane wszystkim Polakom melodie budziły wzruszenie, i radość zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Wieczornicę zwieńczył piękny polonez, który razem z dziećmi zatańczyły również mamusie. Przy pysznym ciasteczku był czas na refleksję, iż dzięki bohaterstwu i niezłomności polskich patriotów, możemy razem świętować, cieszyć się, i żyć w wolnej Polsce.

Czytaj dalej

Koncert pieśni patriotycznych w Narodowe Święto Niepodległości

Zaśpiewajmy Niepodległej!

Pod takim hasłem 12 listopada 2018 roku uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie zademonstrowali swój patriotyzm. Każda z klas, wraz z opiekunem, uroczyście zaprezentowała wybrany utwór muzyczny poświęcony Ojczyźnie.

Pieśni i piosenki zostały napisane w czasach zaborów i później. Lata, w których powstały, były bardzo trudne dla narodu polskiego, a ludzie potrzebowali pociechy i motywacji do walki, co dawało wspólne śpiewanie pieśni. Utrwalały one ważne momenty dziejowe, a niektóre, szczególnie te wesołe teksty pozwalały zapomnieć choć na chwilę o zagrożeniu i możliwości utraty życia w walce.

Czytaj dalej

Niepodległa - do hymnu narodowego!

9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie, podobnie jak w wielu innych szkołach w Polsce, o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy bardzo uroczyście hymn państwowy. Godzina ta to symbol znamiennej w historii daty – 11 listopada – dzień odzyskania niepodległości. Pokazaliśmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną, co wyraziliśmy w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Czytaj dalej

Moja niepodległa ojczyzna

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata - czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości.

9 listopada w Szkole Podstawowej w Korczynie odbył się uroczysty apel z  okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na akademii zgromadzili się wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:  wójt gminy Korczyna - Jan Zych, przewodniczący Rady Gminy Korczyna – Władysław Pelczar, sołtys Korczyny i równocześnie radny powiatu krośnieńskiego – Marian Pelczar oraz kierownicy jednostek kulturalnych i administracyjnych z terenu gminy, a także  przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich i Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor.

Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Korczynie

Dnia 12. października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie  miała miejsce uroczystość  z okazji Dnia Edukacji Narodowej . Wydarzenie to było świętem wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Uroczystą akademię rozpoczął dyrektor - pan Artur Stodolak, który przywitał zgromadzonych gości: wójta Gminy Korczyna Jana Zycha, Wojciecha Ignarskiego - przewodniczącego Rady Rodziców, emerytowanych nauczycieli, dyrektora i pracowników obsługi oraz całą społeczność uczniowską. W swoim wystąpieniu podkreślił ogromne znaczenie nauczycieli w kształtowaniu postaw i umysłów młodego pokolenia, wychowaniu ich w poszanowaniu tradycji i historii kraju. Zaznaczył, że nauczyciel powinien być autorytetem dla swoich uczniów, wykazując się cierpliwością, życzliwością oraz kulturą osobistą.

Czytaj dalej