Dzień Edukacji Narodowej 2021

Dnia 13. października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie miała miejsce audycja radiowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przez szkolny radiowęzeł zaprezentowali uczniowie z klasy 7a: Laura Chodak, Zuzanna Gonet, Natalia Guzik, Aleksandra Szmyd i Alan Prajznar oraz uczennice ze szkolnego koła teatralnego: Martyna Moskal z kl. 8f, Anna Paradysz i Julia Kwolek z kl. 8b.  Nie zabrakło serdecznych życzeń i podziękowań dla dyrekcji oraz nauczycieli za przekazywaną wiedzę i mądrość, za pokazanie, że i porażki mogą każdego z nas czegoś nauczyć, za zachęcanie uczniów do twórczego myślenia i za dodawanie odwagi do tego, aby pytać. Dodatkowo audycja została urozmaicona  humorystycznym słuchowiskiem pt. "Awans zawodowy nauczyciela".

Czytaj dalej

Dzień Papieski

 "Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"

Dzień 16 października, czyli rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża, z inicjatywy Biskupów polskich stał się dorocznym świętem. Od 21 lat obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą go tak zwany Dzień Papieski. W tym roku obchodzony był pod hasłem "Nie lękajcie się". W związku z tak doniosłym dniem została przygotowana w naszej szkole wystawa ukazująca życie i nauczanie świętego Jana Pawła II . Uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami mogli również przez radiowęzeł wysłuchać montażu słowno- muzycznego na temat odwagi w mężnym przyznawaniu się do wiary i Chrystusa, podczas audycji, która odbyła się w  piątek 8 października poprowadzona przez uczniów klasy 7a: Izabelę Gazdę, Laurę Chodak, Aleksandrę Wilk, Nikolę Marczak i Alana Prajznar pod opieką katechetów.

Czytaj dalej

Rocznica września 1939 roku w Szkole Podstawowej w Korczynie

17 września w naszej szkole wspominaliśmy o 82. rocznicy napaści Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. Zbyt krótki okres wolności "okutych w powiciu" pokoleń nie pozwolił na realizację planów, które miały z II Rzeczypospolitej uczynić ognisko idei modernizacyjnych dla Europy. Stąd polski wrzesień 1939 roku jest symbolem końca pewnej epoki w kulturze – triumfu brutalnego despotyzmu nad ideą wolnościową.

Pamięć o tym dramatyzmie europejskiej historii jest najistotniejszym elementem polskiej idei państwowej, dlatego w naszej szkole – jak co roku – odbyła się uroczystość poświęcona tym wydarzeniom. Po Mazurku Dąbrowskiego uczniowie wysłuchali audycji, którą przez szkolny radiowęzeł zaprezentowali: Weronika Gonet i Anna Paradysz z klasy VIII b, Lena Moskal z klasy VIII c i Mikołaj Szczygieł z klasy VI b.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dnia 1. września 2021 roku w Szkole Podstawowej w Korczynie rozpoczął się nowy rok szkolny. W dwudziestu siedmiu oddziałach naukę zaczęło 531 uczniów. W związku z obostrzeniami, uczniowie udali się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami. Po powitaniu zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem epidemicznym.
Liczymy na to, że uczniowie i nauczyciele będą bez przeszkód spotykać się na zajęciach stacjonarnych aż do przyszłych wakacji.

Pasowanie na ucznia 2020

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to piękna tradycja. Ceremoniał Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie uwzględnia strój galowy, przyrzeczenie na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia przeprowadzone przez dyrektora szkoły. W tym roku ze względu na konieczność stosowania środków ostrożności związanych z koronawirusem, musieliśmy ograniczyć kontakty pomiędzy pierwszaczkami.

15 września 2020 roku, dyrektor Artur Stodolak pasował dzieci na uczniów naszej szkoły oddzielnie w każdej z grup klasowych. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, w obecności wychowawców, przystąpili do uroczystości. Aktu pasowania dokonał Pan Dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Korczynie. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. W tym roku uroczystość ta wyglądała zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Uczniowie poszczególnych klas pojawili się w szkole - zgodnie z wcześniejszym komunikatem dyrektora szkoły- według odpowiedniego harmonogramu. Nie było wspólnej uroczystej akademii. Na spotkaniach z wychowawcami uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19 oraz z właściwą, dostosowaną do sytuacji epidemicznej organizacją nowego roku szkolnego.
Miejmy nadzieję, że nadchodzący czas pozwoli nam w zdrowiu i w optymistycznym nastroju kontynuować naukę bez jakichkolwiek przeszkód spowodowanych wirusem COVID-19.