Rok szkolny 2023/2024 uważamy za oficjalnie zakończony

21 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek bieżącego roku szkolnego, a 481 uczniów naszej szkoły rozpoczęło zasłużone wakacje. Wcześniej jednak o godzinie 9.00 uczniowie klas I - VII spotkali się z wychowawcami w klasach, by podsumować całoroczną pracę i odebrać świadectwa, a część z nich również dyplomy i nagrody za wysokie wyniki w nauce.

Szczególne miejsce w harmonogramie uroczystości zajęły klasy ósme, kończące edukację w naszej szkole. Społeczność szkolna zgromadziła się o godz. 10.00 w sali gimnastycznej, by pożegnać Absolwentów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Grzegorz Półchłopek - Wójt Gminy Korczyna, Pani Aleksandra Prugar – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie oraz członek Prezydium Rady Rodziców, ks. Proboszcz Edward Sznaj - Kustosz Sanktuarium Św. J. S. Pelczara, Pan Adolf Kasprzyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Korczynie oraz Pani Katarzyna Wanat- Prajsnar - Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z członkami Prezydium: Panią Justyną Prajsnar oraz Panem Mariuszem Zychem.

Wszystkich zebranych powitał Pan Dyrektor - Artur Stodolak, który podkreślił, że rok szkolny 2023/2024 był bardzo pracowity, ale zarazem też niezwykle owocny - nasi uczniowie zdobywali cenną wiedzę i nowe umiejętności, równocześnie rozwijając swoje pasje, talenty, a także działając na rzecz innych ludzi. Pogratulował dzieciom i młodzieży osiągniętych wyników, podkreślając, że, niezależnie od średniej ocen, wszyscy z pewnością dali z siebie tyle, ile w tym momencie mogli. Wręczył również wyróżnienia i nagrody tym spośród Absolwentów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych, a także w sposób szczególny zaangażowali się w życie szkoły.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy - Pan Grzegorz Półchłopek, który złożył uczniom serdeczne życzenia na nadchodzące wakacje. Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu pogratulował wyników, a także podziękował za trud i wysiłek włożony nauczanie  oraz wychowanie młodych ludzi. Wyraził również nadzieję, że Absolwenci wyniosą ze szkolnych murów bagaż wiedzy i pozytywnych doświadczeń, które zaprocentują w ich dalszym, pełnym sukcesów życiu.

Uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji w imieniu rodziców podziękowała również Pani Katarzyna Wanat- Prajsnar, Przewodnicząca Rady Rodziców.

Kolejno Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, po którym przekazali sztandar szkoły kolegom i koleżankom z klas siódmych.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć program artystyczny, w którym zaprezentowała się grupa baletowa pod kierunkiem pani Moniki Wagi, Klara Rząsa - uczennica kl. IVc oraz szkolny zespół muzyczny "FILAROSI". Dla zebranych zaśpiewał również uczeń klasy VIb - Mateusz  Filipiak.

Na zakończenie głos zabrali goście honorowi – czyli Absolwenci Rocznik 2024 oraz ich Rodzice. W sposób szczególny wyrazili uznanie dla swoich wychowawców: Magdaleny Korony, Jacka Zych oraz Ewy Sikory. Były wspomnienia chwil spędzonych w murach naszej szkoły, a także piękne podziękowania dla Dyrekcji, Rodziców oraz Grona Pedagogicznego. To koniec pewnego etapu w ich życiu, ale to również czas na nowe wyzwania i przygody.

Drodzy Absolwenci, mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej szkole na zawsze pozostanie w Waszej pamięci. Trzymamy kciuki i życzymy Wam powodzenia w nowych placówkach.

Oczywiście całej społeczności szkolnej życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!!
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU.

Dorota Zajchowska