Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Dzień Kolorowej Skarpetki

Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca…  Choć większości ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z Zespołem Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Zespół Downa to najbardziej znana i rozpowszechniona anomalia chromosomalna. Jej przyczyną jest nadmiar materiału genetycznego pod postacią dodatkowego chromosomu pary 21 - stąd też wzięła się data obchodzenia Światowego Dnia Zespołu Downa. Częstość występowania Zespołu Downa wynosi przeciętnie 1:600 urodzeń i nie ma związku z płcią, w równym stopniu dotyczy chłopców i dziewczynek.

Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z Zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z Zespołem Downa. W naszej szkole obchodziliśmy to święto niezwykle hucznie. Uczniowie oraz nauczyciele włączyli się do akcji i założyli w tym dniu skarpetki nie do pary. Wykonaliśmy wspólnie zdjęcia.

W klasach 1 - 3 nauczyciele opowiedzieli uczniom, czym cechuje się Zespół Downa. Dzieci zaprojektowały też własne skarpetki nie do pary. W klasach 4 – 8 nauczyciele zaprezentowali uczniom prezentację oraz film „Tacy jak my” na temat stereotypów dotyczących osób z Zespołem Downa.

Ten dzień był niezwykły. Uświadomiliśmy sobie, że każdy z nas ma jakiś talent i pasję, lecz traktujemy je po macoszemu. Niekiedy je rozwijamy, lecz nie zawsze. Pasja i talent jest dla osób niepełnosprawnych szansą na lepsze życie. To energia do walki o samego siebie i o poczucie własnej wartości.

Ewelina Bęben
Wioletta Wenda