Rocznica września 1939 roku w Szkole Podstawowej w Korczynie

17 września w naszej szkole wspominaliśmy o 82. rocznicy napaści Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. Zbyt krótki okres wolności "okutych w powiciu" pokoleń nie pozwolił na realizację planów, które miały z II Rzeczypospolitej uczynić ognisko idei modernizacyjnych dla Europy. Stąd polski wrzesień 1939 roku jest symbolem końca pewnej epoki w kulturze – triumfu brutalnego despotyzmu nad ideą wolnościową.

Pamięć o tym dramatyzmie europejskiej historii jest najistotniejszym elementem polskiej idei państwowej, dlatego w naszej szkole – jak co roku – odbyła się uroczystość poświęcona tym wydarzeniom. Po Mazurku Dąbrowskiego uczniowie wysłuchali audycji, którą przez szkolny radiowęzeł zaprezentowali: Weronika Gonet i Anna Paradysz z klasy VIII b, Lena Moskal z klasy VIII c i Mikołaj Szczygieł z klasy VI b.

W swoich wystąpieniach przypomniano dramatyzm wydarzeń z wrześniu 1939 roku, heroizm narodu polskiego, który – w przeciwieństwie do wcześniej zajętych przez III Rzeszę państw – nie pozwolił sobie odebrać wolności i zapłacił za tę decyzję najwyższą cenę. To właśnie ten sposób myślenia wyartykułował  polski minister spraw zagranicznych, mówiąc […] „Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna, tą rzeczą jest honor”. Egalitaryzm polskiej idei państwowej wykluczał jakąkolwiek koncepcję koegzystencji z "brunatnym" czy "czerwonym" totalitaryzmem. Stąd gotowość do ofiar, jakie ponieśliśmy przez pół wieku, by w 1989 odzyskać prawo do samodzielnego decydowania o swoim życiu.  Dla uczniów i społeczności lokalnej Korczyny jest to tym istotniejsze, że ofiarą tych wydarzeń był "celowo zapomniany" nauczyciel matematyki w korczyńskiej szkole - zamordowany w 1940 roku w Charkowie podporucznik Władysław Wianecki.

Audycję zakończyło odśpiewanie Roty i okolicznościowe wystąpienie dyrektora szkoły Artura Stodolaka, który – podkreślając rolę idei wolnościowej w procesie kształtowania horyzontu aksjologicznego społeczeństwa obywatelskiego - podziękował występującym w programie uczniom i nauczycielom za przygotowanie audycji (P.Polakowski, T.Półchłopek, J.Zych).

Tags: audycja, rocznica