Pasowanie na ucznia 2020

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to piękna tradycja. Ceremoniał Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie uwzględnia strój galowy, przyrzeczenie na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia przeprowadzone przez dyrektora szkoły. W tym roku ze względu na konieczność stosowania środków ostrożności związanych z koronawirusem, musieliśmy ograniczyć kontakty pomiędzy pierwszaczkami.

15 września 2020 roku, dyrektor Artur Stodolak pasował dzieci na uczniów naszej szkoły oddzielnie w każdej z grup klasowych. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, w obecności wychowawców, przystąpili do uroczystości. Aktu pasowania dokonał Pan Dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Korczynie. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców.

 

Tags: pasowanie na ucznia