Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej w Korczynie

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Św. Jan Paweł II

W dniu 12 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyła się uroczystość z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicznościową akademię przygotowali uczniowie klas IV-VIII pod opieką nauczycieli: Anny Grzesik, Jacka Zycha oraz Jerzego Wojnara. Oprawę muzyczną przygotował Andrzej Flis, a dekorację – Wojciech Świder. W obchodach rocznicy wzięli udział dyrektor Artur Stodolak, wicedyrektor Dorota Półchłopek-Pleban oraz cała społeczność szkolna.

Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. "Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!...". Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Konferansjerzy przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Polski, a także postawy naszych rodaków wobec represji zaborców i walki narodowowyzwoleńczej. Całość została jeszcze wzbogacona o recytacje i piękne, patriotyczne pieśni oraz prezentację multimedialną, które nawiązywały do krwawych wydarzeń z czasów obu wojen światowych oraz do czasów powojennych. Każde minione pokolenie Polaków wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność kiedyś nadejdzie. Ta wiara przekazywana była z ojca na syna. Ona nakazywała im pracować i żyć dla Ojczyzny, a jeśli zajdzie potrzeba, oddać dla niej życie. I tak było. Umierali na polach bitew, w więzieniach i na zesłaniu. Dlatego uroczyście obchodząc dzień 11 listopada jako święto narodowe, nie wolno nam o nich zapomnieć, a pamięć o ich poświęceniu winniśmy przekazywać naszym dzieciom i naszym wnukom. Tylko w ten sposób spłacimy dług wdzięczności wobec naszych przodków, którzy cierpieli i przelewali krew, aby Polska była wolna (...). Społeczność szkolna w skupieniu i z dużym zainteresowaniem obejrzała i wysłuchała wszystkich występów, nagradzając młodych artystów gromkimi brawami.

Warto dodać, że obchodzenie kolejnych rocznic narodowych jest dziś trudne. Tym bardziej taka formuła „dociera” do różnych sfer osobowości młodego człowieka, co zaznaczył w swojej przemowie dyrektor szkoły. Podziękował uczniom z koła teatralnego i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości. Podkreślił potrzebę szacunku do symboli narodowych oraz siebie nawzajem poprzez uczciwą pracę, rzetelne zdobywanie wiedzy, dbanie o poprawność języka ojczystego w mowie jak i w piśmie, a także konieczność szacunku dla narodowej tradycji. Wspomniał o gen. Stanisławie Szeptyckim z Korczyny, który dzięki swoim dokonaniom przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości, a my dzisiaj możemy cieszyć się suwerenną Polską. Przypomniał, jak skomplikowane były dzieje naszej małej ojczyzny i gdzie tkwią nasze korzenie.

 

Jacek Zych, Anna Grzesik

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: Święto Niepodległości