Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

17 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania dzieci z klas pierwszych na uczniów. W obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości i rodziców pierwszoklasiści przedstawili wspaniały program artystyczny. Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia pod okiem swoich wychowawczyń od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie tekstów wierszy i wesołych piosenek, wytrwale ćwiczyły kroki tańców podczas prób. Wykazały się również znajomością podstawowych wiadomości o Polsce oraz o zasadach zachowania się w szkole. Błyskotliwie odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzące uroczystość wychowawczynie.

Najważniejszym momentem tego wydarzenia było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie ich na uczniów, którego dokonał dyrektor Artur Stodolak. Życzył on naszym najmłodszym, aby czas spędzony w szkole przyniósł wiele radości ze zdobywania wiedzy, sukcesów i rozwijania swoich talentów. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni w grono uczniów Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie.

Dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy od pani wicedyrektor Doroty Półchłopek – Pleban oraz drobne upominki. Po części oficjalnej przyszła chwila na pamiątkowe zdjęcia. Nie obyło się również bez słodkiej niespodzianki od rodziców. Wszystko było ogromnym i wyjątkowym przeżyciem dla każdego pierwszaka.

Wychowawczynie klas I
Paulina Biedka
Maksymiliana Polakowska
Jolanta Kwiatkowska

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: pasowanie na ucznia