Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 11. września 2019 r. w murach korczyńskiej szkoły miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Jak co roku, cała społeczność szkolna miała przyjemność świętować ważne dla środowiska oświatowego wydarzenie, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej. 

Uroczystą akademię rozpoczął dyrektor szkoły - Artur Stodolak, który przywitał wszystkich obecnych w tym zaproszonych gości: wójta gminy Korczyna – Jana Zycha, kierownika GZEA i radnego powiatu krośnieńskiego – Adolfa Kasprzyka, przewodniczącego Rady Rodziców – Wojciecha Ignarskiego, nauczycieli i pracowników emerytowanych szkoły. Dyrektor podkreślił znaczenie oświaty w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia oraz historyczne znaczenie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 r. Podziękował również nauczycielom za trud, jaki wkładają w wykonywanie swoich obowiązków.

Obecność całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości sprawiła, że każdy mógł poczuć uroczysty i podniosły charakter  wydarzenia.

Następnie miało miejsce wręczenie dyplomów przyznanych przez dyrektora szkoły oraz wójta gminy dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Wyróżnienia Wójta Gminy Korczyna otrzymali:

  • Sabina Gonet – SP Kombornia,
  • Agata Podkul – SP Iskrzynia,
  • Elżbieta Hawrot – SP Krasna,
  • Teresa Wajda – SP Węglówka,
  • Jadwiga Pelczar – SP Korczyna,
  • Piotr Polakowski – SP Korczyna
  • Artur Stodolak – dyrektor SP Korczyna

Następnie nadszedł czas na niezwykle interesujący program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Renaty Brzezińskiej, Anny Wajdy – Koper, Jadwigi Pelczar, Magdaleny Korony, Janusza Paradysza, Wojciecha Świdra i Andrzeja Flisa.

Występy artystyczne sprawiły wiele radości i wywołały uśmiechy na twarzach zarówno młodszych jak i starszych uczestników wydarzenia. Na zakończenie wystąpili uczniowie z Gracji Korczyna pod kierunkiem Haliny Orszulak, którzy przedstawili swoje umiejętności taneczne.

Uroczystość przebiegła w radosnej i podniosłej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Maciej Stodolak – uczeń klasy VIII c

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: akademia, Dzień Edukacji Narodowej