Wychowankowie świetlicy dla Seniorów

Bożonarodzeniowy klimat jeszcze się utrzymuje. Dnia 1 lutego 2019 roku do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie zostali zaproszeni specjalni goście, Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor w Korczynie wraz z opiekunami.

Wychowankowie świetlicy zaśpiewali tradycyjne polskie kolędy i pastorałki, które przeplatane były fragmentami poezji świątecznej. Program artystyczny przygotowany był pod kierunkiem pani Katarzyny Kuras. Wspólne kolędowanie dostarczyło wszystkim wielu wzruszeń. Seniorów ugoszczono herbatą i słodkim  poczęstunkiem.

Katarzyna Kuras

zdjęcia : archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: kolędy, pastorałki, świetlica