Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi

Śpiewanie kolęd to jeden z najbardziej utrwalonych w naszym kraju sposobów świętowania Bożego Narodzenia. Pieśni opisujące narodziny Chrystusa i znaczenie tego wydarzenia dla ludzi śpiewano już w średniowieczu. Zbiorowe kolędowanie bardzo zbliża ludzi, stwarza magiczną atmosferę, pozwala przeżyć wiele pozytywnych emocji.

Kultywując piękne, polskie tradycje związane z Bożym Narodzeniem, dnia 29 stycznia 2019 roku w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie odbył się koncert kolęd i pastorałek pod hasłem "Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi".

Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice oraz dziadkowie wychowanków świetlicy. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem, pod przewodnictwem pani Katarzyny Kuras, nauczyciela świetlicy, zaprezentowali tradycyjne kolędy jak i mniej znane pastorałki, które przeplatane były fragmentami poezji. Piękna pastorałka: "Wiwat, wiwat, narodził się" dostarczyła gościom wiele wzruszeń. Podczas całego koncertu panowała bardzo ciepła atmosfera, a mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Katarzyna Kuras

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: kolędy, pastorałki, świetlica