Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 3 września 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/2019. Zainaugurowano go uroczystą mszą świętą w sanktuarium św. bpa J. S. Pelczara. Następnie dyrektor placówki, Artur Stodolak przed budynkiem szkolnym powitał licznie zgromadzonych uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Podziękował także za przybycie zaproszonym gościom: wójtowi gminy Korczyna - Janowi Zychowi, księdzu proboszczowi Edwardowi Sznajowi oraz Wojciechowi Ignarskiemu – przewodniczącemu Rady Rodziców.

Dyrektor wyraził nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny upłynie w miłej, pełnej współpracy atmosferze oraz będzie obfitował w liczne sukcesy na płaszczyźnie dydaktycznej oraz wychowawczej. Następnie nawiązał do reformy edukacji, kreśląc przed słuchaczami najważniejsze jej założenia. Przypomniał, że uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i ostatnich klas gimnazjum na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do obowiązujących zajęć edukacyjnych. We wrześniu rozpocznie się kampania informacyjna MEN dotycząca rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2019/20120.

Dyrektor poinformował, że w naszej szkole w 30 oddziałach 60 nauczycieli będzie uczyło łącznie 585 uczniów, w tym 295 chłopców i 290 dziewcząt. Następnie przedstawił wychowawców klas pierwszych edukacji wczesnoszkolnej: kl. I a – E. Pałkę, kl. I b – A. Pelczar-Golonkę, kl. I c – W. Florek, wychowawców klas IV szkoły podstawowej : kl. IV a – A. Grzesik, IV b – A. Pudło, kl. IV c – H. Wierdaka oraz wychowawców klas siódmych : kl. VII a – M. Malinowską, kl. VII b – J. Michalik – Kozioł, kl. VIIc – A. Kowalczyk.

Następnie wójt  gminy Korczyna zwrócił się do zebranych, życząc uczniom i nauczycielom wytrwałości i osiągania sukcesów. Po krótkim występie artystycznym w wykonaniu uczennic naszej szkoły dyrektor   zaprosił uczniów na spotkanie z wychowawcami.

E. Wołczański

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: rozpoczęcie roku szkolnego