Bożonarodzeniowy konkurs Samorządu Uczniowskiego

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Korczynie zorganizowali jak co roku konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Opiekę nad przedsięwzięciem sprawowała Jolanta Michalik-Kozioł. Konkurs cieszył się niemałym zainteresowaniem, jury złożone z członków SU oceniło 18 prac, z których wybrało 4 najbardziej interesujące.

Wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce: Zuzanna Lorens III a
  • II miejsce: Jakub Korona VII c
  • III miejsce: Natalia Stanisławczyk II a
  • Wyróżnienie: Aleksandra Drzyzga II a

Zwycięscy odebrali nagrody z rąk przewodniczącej SU Karoliny Guzik. Natomiast prace wraz z najszczerszymi życzeniami trafiły do Wójta Gminy Korczyna, Dyrekcji ZS w Korczynie, GZEAS-u, pracowników szkoły oraz zaprzyjaźnionych z placówką osób.

Karolina Guzik, Katarzyna Krzanowska III a

zdjęcia: archiwum Szkoły Podstawowej w Korczynie

Tags: konkurs, samorząd uczniowski, święta