• Start
  • Biblioteka szkolna
  • Regulamin wypożyczania, użytkowania i zwracania podręczników w Szkole Podstawowej w Korczynie.

Regulamin wypożyczania, użytkowania i zwracania podręczników w Szkole Podstawowej w Korczynie.

Regulamin wypożyczania, użytkowania i zwracania podręczników
w Szkole Podstawowej w Korczynie.

  1. Podręczniki wypożyczone przez uczniów są własnością biblioteki szkolnej.
  2. Podręczniki wypożyczane są przez wychowawcę klasy dla danego oddziału.
  3. Po odebraniu podręczników wychowawca ustala, który podręcznik (z jaką numeracją) przyporządkowany jest do danego ucznia.
  4. Uczniowie otrzymują podpisane w szkole podręczniki lub podpisują je samodzielnie w szkole w dniu otrzymania.
  5. Podręczniki należy oprawić w okładkę foliową lub papierową. Nie wolno wykorzystywać okładek samoprzylepnych.
  6. Płyta dołączona do podręcznika do języka obcego jest jego integralną częścią i powinna być zwrócona wraz z podręcznikiem.
  7. Pod koniec roku szkolnego, w wyznaczonym terminie, należy podręczniki zwrócić wychowawcy. Wychowawca zwraca podręczniki do biblioteki osobiście wraz z klasą (według harmonogramu).
  8. Zgubienie albo zniszczenie podręcznika lub płyty dołączonej do podręcznika, będzie skutkowało koniecznością odkupienia całego podręcznika.

bibliotekarz
mgr Lidia Lampara