• Start

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się
01. września (czwartek) 2022 r. według następującego porządku.

1. Godzina 8:00 - msza święta w kościele parafialnym.

2. Godzina 9:00 - rozpoczęcie roku szkolnego przed głównym wejściem do budynku szkoły. 

Po uroczystym rozpoczęciu:  

a) Uczniowie klas I oczekują na swoich wychowawców przed głównym wejściem do szkoły, następnie pod ich opieką udają się do sal lekcyjnych:

I a – sala nr 112
I b – sala nr 122
I c – sala nr 113 

b) Pozostali uczniowie udają się do sal lekcyjnych:

II a – sala nr 129
II b – sala nr 118
II c – sala nr 128

III a – sala nr 121
III b – sala nr 117
III c – sala nr 17
______________

IV a – sala nr 226
IV b – sala nr 225
IV c – sala nr 220

V a – sala nr 13
V b – sala nr 218
V c – sala nr 17

VI a – sala nr 22
VI b – sala nr 21
VI c – sala nr 29

VII a – sala nr 104
VII b – sala nr 105
VII c – sala nr 213

VIII a – sala nr 212
VIII b – sala nr 206
VIII c – sala nr 204


Przydzielone sale lekcyjne są równocześnie przypisane do poszczególnych oddziałów na cały rok szkolny.

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do religii obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie w roku szkolnym 2022/2023

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA.

Klasa I

Tytuł programu:  Z Bogiem przez życie
Numer programu: AZ-11-01/18-LU-3/20
Tytuł podręcznika: Bóg naszym Ojcem – Redaktor: ks. Piotr Goliszek ,Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Podręcznik nr AZ-11-01/18-LU-3/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18. 

Klasa II 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Bóg daje nam Jezusa – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-12-01/18-LU-8/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/18.

Klasa III 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Jezus przychodzi do nas – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.

Klasa IV

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

Klasa V 

Tytuł programu:  Z Bogiem przez życie
Numer programu: AZ-21-01/18-LU-2/20
Tytuł podręcznika: Bóg poszukuje człowieka – red. ks. Waldemar Janiga

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Podręcznik nr AZ-21-01/18-LU-2/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

Klasa VI 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Jezus Chrystus nas zbawia – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-22-01/18-LU-13/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

Klasa VII 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10 
Tytuł podręcznika: Bóg wskazuje nam drogę – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18. 


Klasa VIII
 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.

Półkolonia fajna sprawa - są wycieczki i zabawa

Nadeszły upragnione, słoneczne wakacje. Czas odpoczynku od nauki. Bardzo dobrym pomysłem na początek wakacji było spędzenie czasu na półkolonii w szkole w Korczynie, zorganizowanej przez Urząd Gminy. Korczyńska półkolonia była mieszanką odpoczynku, zabawy i zdobywania wiedzy. Na wycieczce w Bieszczady nie tylko świetnie się bawiliśmy, ale również nabyliśmy wiedzę o jednym z najpiękniejszych regionów Polski. Zabawy i gry sportowe przeplatane były warsztatami patchworkowymi, na których odkrywaliśmy tajniki krawiectwa. Na „Festiwalu pizzy” to my nakarmiliśmy panie kucharki, które na co dzień dbały o nasze brzuszki.

Czytaj dalej

Komunikat

Informacja

W okresie od 11 lipca do 15 sierpnia 2022 r.

sekretariat szkoły czynny w każdy wtorek i czwartek

w godzinach od 9:00 do 12:00.

Karty rowerowe będą wydawane

w dniach dyżuru sekretariatu.

Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wydanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi w sekretariacie szkoły w dniu 8 lipca (piątek) 2022 r. w następujących godzinach:

Oddział Godzina
odbioru zaświadczeń
A 9:00 - 9:30
B 9:30 - 10:00
C 10:00 - 10:30 
D 10:30 - 11:00
E 11:00 - 11:30
F 11:30 - 12:00

Projekt eTwinning "Oku Beni - Read Me"

Projekt „OKU BENI - READ ME” został zarejestrowany 10 stycznia 2022 r. i zakończył się 31 marca. Projekt miał na celu promować czytelnictwo wśród młodzieży. W projekcie brali udział uczniowie w wieku 12-13 lat z 12 szkół z 5 różnych państw: Azerbejdżanu, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Szwecji, Turcji. W trakcie trwania projektu udało się zebrać zgody od rodziców, stworzyć logo projektu, przygotować prezentacje uczniów biorących udział w projekcie, wziąć udział w telekonferencji z nauczycielami, wypełnić 3 ankiety, umieścić wszystkie materiały na Twinspace i gazetce szkolnej na głównym korytarzu szkoły.

Czytaj dalej