• Start

Informacja na temat egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2022/2023

Egzamin na kartę rowerową w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie,
którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek (10 lat),
nie później niż w dniu przeprowadzania egzaminu.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 30.05.2023 r., 
a poprawkowy egzamin teoretyczny w dniu 06.06.2023 r. 
Egzaminy zostaną przeprowadzone w sali nr 227 (pracownia komputerowa), 
wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

1

IV a

2

IV b

3

IV c

4

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu dostarczają podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ARKUSZ ZALICZEŃ 
(do pobrania ze strony internetowej szkoły lub od nauczyciela techniki).

Odnośnik do strony z drukami szkolnymi > druki szkolne. Na stronie z drukami szkolnymi można zapoznać się z wzorem poprawnego wypełnienia arkusza. W wypadku samodzielnego wydruku wzoru dostępnego na stronie, proszę ustawić parametry wydruku tak, by zmieścił się na formacie A5.

Arkusz należy dostarczyć najpóźniej w dniu egzaminu teoretycznego tj. 30.05.2023 r.
Uczeń, który nie dostarczy arkusza w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 13.06.2022 r, a poprawkowy egzamin praktyczny w dniu 20.06.2022 r., wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

2

IV a

3

IV b

4

IV c

5

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie mają możliwość przygotować się do egzaminu teoretycznego, rozwiązując test z linku umieszczonego poniżej:

https://technikakorczyna.testportal.pl/test.html?t=JavfRpiD9tD7

Test można rozwiązywać wielokrotnie.

Sprawozdanie ze szkolnej wycieczki do Warszawy

Dnia 4,5 maja 2023 r. uczniowie klas7b,7c,8b i 8c Szkoły Podstawowej w Korczynie wraz z opiekunami udali się na dwudniową wycieczkę do naszej pięknej stolicy- Warszawy. Grupa liczyła 50 dzieci oraz 4 wychowawców. O godzinie 2.30 zebraliśmy się pod szkołą, aby wyruszyć w kilkugodzinową podróż. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie uczniowie mogli obejrzeć zdjęcia, rekwizyty i film. Następnie wysłuchali pani przewodnik, która w obrazowy sposób przedstawiła historię wystąpienia zbrojnego przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim zorganizowane przez AK w ramach akcji "Burza".

Następnie wraz z pilotem wycieczki udaliśmy się na warszawską starówkę, gdzie mogliśmy podziwiać barokowo- klasycystyczny Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta III Wazy, Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Pałac Prezydencki oraz Izbę Pamięci Generała Kuklińskiego. Później udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik. Jest to interaktywna wystawa, na której znajduje się ponad 300 eksponatów w sześciu galeriach tematycznych. Są tam stanowiska doświadczalne i narzędzia pozwalające na samodzielne poszerzenie wiedzy i wyjaśnienie wielu zjawisk.

Czytaj dalej

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 A gdy Ciebie kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, że z tego łanu żyta,
Żeś z tych łąk, co pachną miodem.”

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 Maja. Była to jedna z pierwszych ustaw regulujących organizację władz państwowych. Celem przyświecającym jej twórcom było ratowanie kraju, pokrzywdzonego przez I rozbiór, poprzez wprowadzenie reform zmierzających ku naprawie Rzeczypospolitej.
Historia uroczystych obchodów tego dnia ma tradycję sięgającą roku 1792. Dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, został uznany za święto narodowe 5 maja 1791 roku.

Czytaj dalej

Znamy wyniki Turnieju Ekologicznego z SKO

27 kwietnia 2023 r. w czytelni naszej szkoły miało miejsce rozstrzygnięcie Turnieju Ekologicznego z SKO. Turniej składał się z konkursu SKO  pt. "Kto nie chce wiedzieć, co to jest nędza - niech razem z nami od dziś oszczędza"  na ekologiczną zakładkę do książki  lub okładkę na zeszyt z recyklingu z wykorzystaniem papieru, kartonu, tkaniny lub każdego innego materiału oraz Testu Wiedzy SKO.

Dzień wcześniej zebrało się jury w składzie: przewodnicząca jury pani Katarzyna Chudzik-Gierlach (nauczycielka plastyki), pani Barbara Moskal-Puz oraz pani Marta Malinowska. Kryteria oceny, jakimi były estetyka pracy, funkcjonalność, pomysłowość i wykorzystanie materiałów do recyklingu pozwoliły wyłonić zwycięzców na najciekawsze "eko-prace". Każda praca została przygotowana z niezwykłą starannością i pomysłem. Na wystawce w czytelni szkolnej uczniowie mogli podziwiać swoje pomysły na zakładkę i okładkę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu (tkanin, plastikowych butelek, kartonów, nakrętek, folii, patyków).

Czytaj dalej

Pokazy taneczne szkolnych grup baletowych

Z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA, obchodzonego 29 kwietnia, w naszej szkole zorganizowany został piękny występ. Grupy baletowe, prowadzone przez panią Monikę Wagę, pod jej kierunkiem przygotowały wspaniały pokaz swoich umiejętności tanecznych.

Czytaj dalej

X Powiatowy Konkurs Pieśni Religijnej Śpiewajmy Świętym

Po przerwie spowodowanej pandemią, 20 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie, został wznowiony i odbył się X Powiatowy Konkurs Pieśni Religijnej "Śpiewajmy Świętym" organizowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie, parafię Matki Bożej Królowej Polski w Korczynie oraz Szkołę Podstawową w Korczynie. Do tegorocznej edycji Konkursu zgłosiło się 25 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu krośnieńskiego. Każdy uczestnik, musiał zaprezentować jeden utwór muzyczny. Wybór repertuaru oraz akompaniamentu należał do wykonawcy.

Czytaj dalej