• Start

Rok szkolny 2023/2024 uważamy za oficjalnie zakończony

21 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek bieżącego roku szkolnego, a 481 uczniów naszej szkoły rozpoczęło zasłużone wakacje. Wcześniej jednak o godzinie 9.00 uczniowie klas I - VII spotkali się z wychowawcami w klasach, by podsumować całoroczną pracę i odebrać świadectwa, a część z nich również dyplomy i nagrody za wysokie wyniki w nauce.

Szczególne miejsce w harmonogramie uroczystości zajęły klasy ósme, kończące edukację w naszej szkole. Społeczność szkolna zgromadziła się o godz. 10.00 w sali gimnastycznej, by pożegnać Absolwentów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Grzegorz Półchłopek - Wójt Gminy Korczyna, Pani Aleksandra Prugar – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie oraz członek Prezydium Rady Rodziców, ks. Proboszcz Edward Sznaj - Kustosz Sanktuarium Św. J. S. Pelczara, Pan Adolf Kasprzyk - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Korczynie oraz Pani Katarzyna Wanat- Prajsnar - Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z członkami Prezydium: Panią Justyną Prajsnar oraz Panem Mariuszem Zychem.

Czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 

21. czerwca 2024 r. 

8:00 - msza święta w kościele parafialnym,

9:00 - klasy I - VII - spotkanie z wychowawcami w klasach,

10:00 - pożegnanie klas VIII - sala gimnastyczna.

Informacja o półkolonii w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informacja o półkolonii
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

W dniach 01 – 05 lipca 2024 r. Gmina Korczyna organizuje,
w Szkole Podstawowej w Korczynie półkolonię letnią.

Do udziału w półkolonii zapraszamy uczniów klas I-III SP.

Udział dziecka w półkolonii jest bezpłatny.

Obowiązuje limit 36 uczniów.  Zgłoszenie uczestnictwa dziecka można dokonać poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły, do dnia 14.06.2024 r. Karty zapisu do pobrania w sekretariacie szkoły.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowy program  półkolonii zostanie przesłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia 28.06.2024 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania półkolonii.

Egzamin na kartę rowerową 2023/2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek (10 lat), nie później niż w dniu przeprowadzania egzaminu.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 20.05.2024 r., 
a poprawkowy egzamin teoretyczny w dniu 27.05.2024 r. 
Egzaminy zostaną przeprowadzone w sali nr 227 (pracownia komputerowa), 
wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

2

IV a

3

IV c

4

IV b

5

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu dostarczają podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ARKUSZ ZALICZEŃ (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub od nauczyciela techniki).

Odnośnik do strony z drukami szkolnymi > druki szkolne. Na stronie z drukami szkolnymi można zapoznać się z wzorem poprawnego wypełnienia arkusza. W wypadku samodzielnego wydruku wzoru dostępnego na stronie, proszę ustawić parametry wydruku tak, by zmieścił się na formacie A5.

Arkusz należy dostarczyć najpóźniej w dniu egzaminu teoretycznego tj. 20.05.2024 r. Uczeń, który nie dostarczy arkusza w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 04.06.2024 r, a poprawkowy egzamin praktyczny w dniu 11.06.2024 r., wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

2

IV a

3

IV b

4

IV c

5

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie mają możliwość przygotować się do egzaminu teoretycznego, rozwiązując testy z linku umieszczonego poniżej:

brd.edu.pl/brd2/testy

Od 13 maja 2024 do 19 maja dostępny będzie również test pod linkiem:

technikakorczyna.testportal.pl

Kod dostępu: trening

(test można rozwiązać tylko 10 razy)

Finał Wojewódzki singielków

28 kwietnia w Przemyślu rozegrany został Finał Wojewódzki „singielków” dziewczynek. W rywalizacji udział brały 24 dziewczynki, wyłonione w turniejach eliminacyjnych.
Świetny występ zanotowały uczennice Szkoły Podstawowej w Korczynie. Na czwartym miejscu uplasowała się Martyna Zywar, a na trzecim jej klasowa koleżanka- Lena Gonet- reprezentująca Karpaty Krosno, która uzyskała awans do Finału Ogólnopolskiego w Katowicach.

Gratulujemy naszym zawodniczkom wspaniałego występu!

Czytaj dalej

Akademia upamiętniająca 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26 kwietnia 2024r. w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie odbyła się uroczysta akademia z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Warto przypomnieć, że Konstytucja 3 Maja to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791. Była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja to pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa zasadnicza. Rocznica uchwalenia konstytucji była wielkim świętem państwowym w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej komunistycznej, rzeczywistości zaprzestano obchodzenia tego święta. Powróciło ono do kalendarza świąt państwowych 6 kwietnia 1990 r.

Czytaj dalej