INFORMACJA OD RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Rada Rodziców w dniu 21.09.2023 r. dokonała wyboru ubezpieczenia NNW
uczniów na rok szkolny 2023/2024

OFERTA NR 1

https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11390838/P&polNbr=385119

Za pośrednictwem  linku rodzice sami wybierają wariant dla swoich dzieci.
Ważne aby dzieci uczęszczały do szkoły w Korczynie.
W przypadku zawarcia ubezpieczenia dla dzieci do 30 września polisa będzie obowiązywała od 1 września.


OFERTA NR 2

https://market.colonnade.pl/przystapienia/SPZG00396/efaacee5-0b4a-402d-9cb0-5447e2894ce8

Za pośrednictwem  linku rodzice sami wybierają wariant dla swoich dzieci.
Polisa obowiązuje od 1 października.

 

OFERTA NR 3

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=2dqe74nbxw

 

Skorzystanie z zamieszczonych ofert jest dobrowolne.

Każdy rodzic może ubezpieczyć dziecko w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

 

Rada Rodziców

Komunikat

KOMUNIKAT

Dnia 21 września 2023 r. (czwartek) 

o godzinie 16:00 zapraszamy rodziców

uczniów na zebrania klasowe.

Po nich, o godzinie 17:00, w stołówce szkolnej 

będzie miało miejsce spotkanie

przewodniczących

Oddziałowych Rad Rodziców.

Podział godzin 2023/2024

Podział godzin Szkoły Podstawowej w Korczynie na rok szkolny 2023/2024.

 Uwaga 1:  Plik w formacie .pdf zawiera podziały godzin wszystkich klas.

 Uwaga 2. Klasy 5abc, 6c, 7abc realizują przedmiot wychowanie do życia w rodzinie (wdż) w II semestrze.

 Do plik otworzenia / pobrania (format .pdf):

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

odbędzie się 4 września (poniedziałek) 2023 r.

według następującego porządku:

Godzina 9:00 - msza święta w kościele parafialnym.

Godzina 10:00 - rozpoczęcie roku szkolnego przed głównym wejściem do budynku szkoły. 

Po uroczystym rozpoczęciu:  

a) Uczniowie klas I oczekują na swoich wychowawców przed głównym wejściem do szkoły, następnie pod ich opieką udają się do sal lekcyjnych:

I a – sala nr 121
I b – sala nr 117
I c – sala nr 130

b) Pozostali uczniowie udają się do sal lekcyjnych:

II a – sala nr 112
II b – sala nr 122
II c – sala nr 113

III a – sala nr 129
III b – sala nr 118
III c – sala nr 128
______________

IV a – sala nr 218
IV b – sala nr 17
IV c – sala nr 13

V a – sala nr 104
V b – sala nr 225
V c – sala nr 220

VI a – sala nr 206
VI b – sala nr 213
VI c – sala nr 204

VII a – sala nr 212
VII b – sala nr 21
VII c – sala nr 105

VIII a – sala nr 29
VIII b – sala nr 22
VIII c – sala nr 107

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2023/2024

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII 

obowiązujący w Szkole Podstawowej
im. Aleksandra Fredry w Korczynie
w roku szkolnym 2023/2024

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI ZAPEWNIA SZKOŁA

Klasa I

Tytuł podręcznika:  Bóg naszym ojcem
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa II 

Tytuł podręcznika:  Bóg daje nam Jezusa
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa III 

Tytuł podręcznika:  Jezus przychodzi do nas
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa IV

Tytuł podręcznika:  Chcę żyć z Jezusem
Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa V 

Tytuł podręcznika:  Bóg poszukuje człowieka
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa VI 

Tytuł podręcznika:  Jezus Chrystus nas zbawia
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Klasa VII 

Tytuł podręcznika: Bóg wskazuje nam drogę
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin


Klasa VIII 

Tytuł podręcznika:  Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat
Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Wpłaty za dożywianie

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA DOŻYWIANIE PŁATNE
UCZNIÓW 
Z TERENU GMINY KORCZYNA
 

 Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy:
 57 1020 4391 0000 6102 0215 6255 w banku PKO BP.

 

 

Danuta Przewrocka - Półchłopek
kierownik świetlicy