Finał Gminnego Konkursu Profilaktycznego

15 maja w stołówce szkolnej ogłoszone zostały wyniki konkursu profilaktycznego, którego adresatem byli uczniowie szkół z terenu Gminy Korczyna. Ich zadaniem było wykonanie pracy plastycznej nt.: "Emocje – co to takiego?" lub spotu profilaktycznego bądź animacji nt.: "Wyłącz hejt, włącz rozmowę". Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Korczyna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Korczynie oraz Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Korczynie.

Spotkanie rozpoczął dyrektor naszej szkoły – Pan Artur Stodolak, który powitał zaproszonych gości: Panią Wiolettę Prajzner – Sekretarza Gminy Korczyna, Panią Halinę Półchłopek – Kierownika GOPS w Korczynie, Panią Teresę Gazdę – członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, asp. szt. Marcina Krówkę – policjanta Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz nauczycieli wraz uczniami – laureatami konkursu ze szkół z: Komborni, Iskrzyni, Krasnej, Węglówki oraz Korczyny. Pan dyrektor zwrócił również uwagę na to, z jak trudnym, a zarazem ważnym tematem przyszło się zmierzyć uczestnikom zmagań konkursowych oraz pogratulował uczniom wspaniałych efektów ich pracy.

Następnie zaprosił wszystkich na film profilaktyczny pt. "Emocje są potrzebne", przygotowany przez uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Korczynie. Film zwracał uwagę na to, że wszystkie emocje odgrywają w naszym życiu ważną rolę. Choć niektóre są trudne i wolelibyśmy ich uniknąć, stanowią nieodłączną część nas samych. Istotne jest, by umieć sobie z nimi radzić, a nie ich unikać.

W dalszej części spotkania głos zabrał asp. szt. Marcin Krówka, który wygłosił do uczniów prelekcję nt. cyberprzemocy, zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu czy kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom. Uświadomił również dzieciom i młodzieży, że za hejt oraz agresję, zarówno w Internecie, jak i w "realu", grozi odpowiedzialność karna.

Kolejno Pani Halina Półchłopek – Kierownik GOPS w Korczynie – ogłosiła wyniki konkursu, na który spłynęło 76 prac wykonanych przez 110 uczestników. Wszyscy zebrani mieli również okazję obejrzeć stworzone przez uczniów spoty profilaktyczne.

praca plastyczna "Emocje – co to takiego?"

I kategoria: klasy I – III

I miejsce – Hanna Walska, Maja Szymbara – kl. Ic SP w Korczynie

II miejsce – Aleksandra Kostycz – kl. II SP w Węglówce

III miejsce – Wiktoria Liput – kl. III SP w Iskrzyni

Wyróżnienia:

  • Pola Lisowska – kl. IIa SP w Korczynie,
  • Jakub Kaczkowski – kl. I SP w Komborni,
  • Wiktoria Wnęk – kl. I SP w Krasnej.

II kategoria: KLASY IV – V

I miejsce – Lena Jarosz, Sandra Mularczyk, Anna Pietrzkiewicz, Antonina Zajchowska – klasa IVc SP w Korczynie

II miejsce – Gabriela Półchłopek – kl. Va SP w Korczynie

III miejsce – Milena Tomkiewicz, Zuzanna Gerlach, Maja Grzebień, Maja Gonet – kl. IVa SP w Korczynie

Wyróżnienia:

  • Cyprian Kaczmarczyk – kl. IV SP w Komborni,
  • Wiktoria Narwojsz, Zuzanna Nienasik – kl. IV SP w Węglówce.

SPOT PROFILAKTYCZNY BĄDŹ ANIMACJA (klasy VI – VIII)

I miejsce – Nikodem Ross, Miłosz Potoczny – kl. VIb SP w Korczynie

II miejsce – Oliwia Gorczyca, Patrycja Pilecka, Amelia Olszyk, Alicja Ziembicka, Julia Kiełbasa – kl. VI i VII SP w Krasnej

III miejsce ex aequo:

  • Aleksandra Czaja, Szymon Gazda, Dawid Prajzner, Milena Winiarska – kl. VII c SP w Korczynie
  • Maksymilian Półchłopek, Mikołaj Szczygieł, Filip Adamiec, Oliwier Kozioł – kl VIIb SP w Korczynie

Wyróżnienia:

  • Izabela Gazda, Wiktoria Mrozek, Laura Chodak, Nikola Marczak – kl. VIIIa SP w Korczynie,
  • Bartłomiej Mróz, Igor Sabat, Szymon Jórasz, Aleksander Łuczyński – kl. VIa SP w Korczynie,
  • Szymon Prajsnar, Maria Niżnik, Milena Prajzner, Jakub Stachowicz – kl. VIc SP w Korczynie. 

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności uczniom naszej szkoły, którzy tak licznie (11 prac wykonanych przez 38 osób) znaleźli się w gronie laureatów oraz wyróżnionych. Liczymy na to, że równie chętnie podejmiecie kolejne ciekawe wyzwania.

Dorota Zajchowska

Tags: konkurs, profilaktyka