• Start
  • Komunikaty
  • Informacja na temat egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2022/2023

Informacja na temat egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2022/2023

Egzamin na kartę rowerową w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie,
którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek (10 lat),
nie później niż w dniu przeprowadzania egzaminu.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 30.05.2023 r., 
a poprawkowy egzamin teoretyczny w dniu 06.06.2023 r. 
Egzaminy zostaną przeprowadzone w sali nr 227 (pracownia komputerowa), 
wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

1

IV a

2

IV b

3

IV c

4

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu dostarczają podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych ARKUSZ ZALICZEŃ 
(do pobrania ze strony internetowej szkoły lub od nauczyciela techniki).

Odnośnik do strony z drukami szkolnymi > druki szkolne. Na stronie z drukami szkolnymi można zapoznać się z wzorem poprawnego wypełnienia arkusza. W wypadku samodzielnego wydruku wzoru dostępnego na stronie, proszę ustawić parametry wydruku tak, by zmieścił się na formacie A5.

Arkusz należy dostarczyć najpóźniej w dniu egzaminu teoretycznego tj. 30.05.2023 r.
Uczeń, który nie dostarczy arkusza w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 13.06.2022 r, a poprawkowy egzamin praktyczny w dniu 20.06.2022 r., wg harmonogramu:

Nr lekcji

Klasa

2

IV a

3

IV b

4

IV c

5

Uczniowie z pozostałych klas (V-VIII)

Uczniowie mają możliwość przygotować się do egzaminu teoretycznego, rozwiązując test z linku umieszczonego poniżej:

https://technikakorczyna.testportal.pl/test.html?t=JavfRpiD9tD7

Test można rozwiązywać wielokrotnie.