Niebieski Tydzień 01.04 - 08.04 2022 r.

2 kwietnia - Dzień Świadomości Autyzmu!!!

Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce jest już 400 tysięcy osób autystycznych. Badania wskazują, że autyzm występuje u 1 na 100 dzieci. Spektrum nie dotyczy jednak tylko tej określonej liczby, ale również rodziców, opiekunów czy rodzeństwa tych osób, a to już tworzy dużą grupę społeczeństwa – około 3 mln osób. Rozpowszechnianie wiedzy na ten temat, dostrzeganie osób ze spektrum autyzmu i udzielanie wsparcia jest ważne, dlatego obchody Dnia Świadomości Autyzmu są objęte patronatem honorowym Prezydenta RP.

"Polska na Niebiesko" – to coroczna kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim organizowana przez Fundację JiM. Tego dnia organizowana jest akcja Zaświeć się na niebiesko zapoczątkowana przez amerykańską organizację Autism Speaks. Akcja polega na niebieskiej iluminacji budynków i obiektów architektonicznych na znak solidarności i jedności z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami.

Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów do włączenia się do akcji, która jednoczy i solidaryzuje nas z osobami z ASD.

Co zrobić aby wziąć udział w akcji??

Wystarczy:

  • założyć coś niebieskiego,
  • dodać niebieskiego puzzla do swego profilu na facebook’u, lub
  • obrysować własną dłoń i umieścić w niej swoje imię.

 Nie bądźmy obojętni!!!